TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej VI Szkole Diabetologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii WL UJ CM we współpracy z Fundacją Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie "O Zdrowie Dziecka". Tegoroczna Szkoła odbędzie się w dniu 2 marca 2019r. (sobota) w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. Św. Łazarza 16 w Krakowie.

Szkoła ma charakter ogólnopolski i jest praktycznie jedynym tego typu szkoleniem w naszym kraju kierowanym nie tylko do lekarzy diabetologów, ale także do lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych i specjalizujących się w tych dziedzinach.Program Szkoły każdorazowo jest nowatorski i obejmuje najbardziej aktualne problemy dotyczące cukrzycy u dzieci i młodzieży. Wykładowcami będą specjaliści najwyższej rangi z całego kraju a przewidziana po każdej sesji dyskusja z udziałem uczestników szkoły będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska. Udział w szkole jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.sdd2019.pl. Do zobaczenia w Krakowie.

Do zobaczenia w Krakowie.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk

Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego

VI Szkoły Diabetologii Dziecięcej PTEiDD.


. . . . . . . .

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej wzorem lat ubiegłych informuje, że w dniach od 11 do 13 kwietnia 2019 organizuje cykliczne szkolenia pod nazwą: „X Zimowa Szkoła PTEDiD – Bielsko-Biała 2019” Szkolenie odbędzie się w Hotelu Parkhotel Vienna w Bielsku-Białej i obejmować będzie sesje naukowe z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Szkolenie skierowane jest dla lekarzy zajmujących się w/wym. tematyką ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy będących w trakcie specjalizacji w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: zarząd@pteidd.pl do dnia 28 lutego 2019 podając nazwisko i imię, adres e-mail, oraz numer telefonu. Koszt szkolenia wynosi 1 200,00 zł i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

. . . . . . . . . . .

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) ogłasza konkursy na

1. Nagrody im. T.E. Romera

2. Nagrody czasopism „Endokrynologia Pediatryczna” i „Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism” za prace oryginalne, pełnotekstowe z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej opublikowane w 2016, 2017 i 2018 r.

Regulamin nagród zamieszczony jest na stronie internetowej PTEiDD – www.pteidd.pl w zakładce PTEiDD – Towarzystwo - Komisja Nagród [link tu]

Ostateczny termin nadsyłania prac do Komisji Nagród – 31.03.2019 r.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 8 regulaminu Konkursu o Nagrodę T.E. Romera: „[…] Autor zgłaszający pracę do konkursu załącza oświadczenie wskazujące dziedzinę w kategorii której praca ma być oceniania (endokrynologia czy diabetologia dziecięca). Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oceniania zgłoszonej pracy po powiadomieniu autora […]” Prace do nagród im. T.E. Romera proszę przesyłać wyłącznie drogą poczty elektronicznej w formacie pdf na adres prof. Barbary Głowińskiej-Olszewskiej, Sekretarza Komisji Nagród PTEiDD – bglowinska@poczta.onet.pl (autorzy prac otrzymują na adres e-mailowy potwierdzenie, że praca wpłynęła. W przypadku braku takiej informacji proszę o kontakt tel.: 85 7450737. Prosimy o przekazanie informacji o konkursach kolegom i koleżankom z Państwa Ośrodków.

Przewodnicząca Komisji Nagród PTEiDD

Prof. Ewa Małecka-Tendera• • • • • •