TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej piątej edycji Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Zadaniem szkoły jest przekazanie rzetelnej wiedzy specjalistom i specjalizującym się w endokrynologii i diabetologii, medycynie rodzinnej i pediatrii celem poprawy profilaktyki i leczenia chorób okresu rozwojowego.

Wychodzi temu naprzeciw nowa formuła szkoły, w której przewodniczący polskich towarzystw naukowych przedstawią postępy jakie dokonały się w endokrynologii, diabetologii, tyreologii i andrologii, a 50 czołowych specjalistów z całego kraju przedstawi konsensusy i wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym oraz zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrów. Wszystkie wykłady ilustrowane będą przypadkami klinicznymi, a po każdym z nich przewidziana jest dyskusja z udziałem uczestników szkoły, która będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.

Do zobaczenia w Krakowie we wrześniu 2018 roku.

Prof. Jerzy B. Starzyk

• • • • • •

IX ZIMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIECEJ

Bielsko-Biała, 08.03–10.03 2018 r.

Organizatorzy: Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak, Dr hab. med. Maciej Hilczer, Dr hab. med. Andrzej Kędzia

Miejsce obrad: Parkhotel Vienna, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 48


PROGRAM IX EDYCJI ZIMOWEJ SZKOŁY PTEIDD


Czwartek 08 marca 2018 r.

10:00–13:00 Rejestracja uczestników

13:00–13:30 Obiad

14:00–14:15 Inauguracja obrad – Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak

14:15–15:15 Prawo do intymności i godności osobistej pacjenta – wykład z dziedziny prawa medycznego – Prof. nauk prawniczych Rafał Kubiak

15:15–15:45 Współczesne technologie w monitorowaniu i leczeniu cukrzycy – Prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec

15:45–16:00 Dyskusja

16:00–16:30 Komórka beta trzustki – postępy w zakresie możliwości terapeutycznych – Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski

16:30–16:45 Dyskusja

16:45–17:15 Przerwa kawowa

17:15–17:45 Parametry kontroli glikemii u dzieci z cukrzycą – Dr hab. med. Agnieszka Szadkowska

17:45–18:00 Dyskusja

18:00–18:30 Cukrzyca typu 2 – aktualne spojrzenie diagnostyczne terapeutyczne – Prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot

18:30–18:45 Dyskusja

19:30–20:30 Kolacja


Piątek 09 marca 2018 r.

07:30–08:30 Śniadanie

09:00–09:30 Sprawozdania z konferencji ESPE 2017 – Dr hab. med. Elżbieta Petriczko, Dr. hab. med. Mieczysław Szalecki

09:30–10:00 Choroba guzkowa tarczycy u dzieci – Prof. dr hab. med. Artur Bossowski

10:00–10:15 Dyskusja

10:15–10:45 Miejsce chirurgii bariatrycznej w otyłości dziecięcej – Dr hab. med. Paweł Matusik

10:45–11:00 Dyskusja

11:00–11:30 Przerwa kawowa

11:30–13:30 8 ciekawych przypadków klinicznych – czas 10 minut na prezentacje plus 5 minut dyskusji dla każdego przypadku – Moderator Dr hab. med. Andrzej Kedzia

13:30–14:30 Obiad

15:00–15:45 Mikroalbuminuria jako wskaźnik wczesnej fazy nefropatii cukrzycowej i makroangiopatii u dzieci i młodzieży chorych na cukrzyce typu 1; czynniki ryzyka i mozliwośc profilaktyki – Dr hab.med. Joanna Nazim

15:45–16:00 Dyskusja

16:00–17:00 4 ciekawe przypadki kliniczne – czas 10 minut na prezentacje plus 5 minut dyskusji dla każdego przypadku – Moderator Dr hab. med. Maciej Hilczer

17:00–17:30 Przerwa kawowa

17:30–18:00 Skąd się biorą normy badań laboratoryjnych – czyli o siatkach centylowych i zakresach referencyjnych wyników badań laboratoryjnych – Dr hab. med. Joanna Smyczyńska

18:00–19:00 4 ciekawe przypadki kliniczne – czas 10 minut na prezentacje plus 5 minut dyskusji dla każdego przypadku – Moderator Dr hab. med. Andrzej Kedzia

20:00–21:00 Kolacja


Sobota 10 marca 2018 r.

07:30–08:30 Śniadanie

09:00–11:00 8 ciekawych przypadków medycznych – czas 10 minut na prezentacje plus 5 minut dyskusji dla każdego przypadku – Moderatorzy Dr hab. med. Maciej Hilczer, Dr hab. med. Andrzej Kedzia

11:00–11:30 Przerwa kawowa

11:30–12:00 Nowe wytyczne profilaktyki Vitaminy D3 u dzieci – Dr hab. Maria Kalina

12:00–12:15 Dyskusja

12:15–12:30 Podsumowanie i zakończenie części naukowej IX Szkoły Zimowej PTEiDD

13:00–14:00 Obiad i wyjazd uczestników


• • • • • •

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej wzorem lat ubiegłych informuje, że w dniach od 08 marca do 10 marca 2018 organizuje cykliczne szkolenie pod nazwą: „IX Zimowa Szkoła PTEDiD – Bielsko-Biała 2018”. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Parkhotel Vienna w Bielsku-Białej i obejmować będzie sesje naukowe z zakresu endokrynologiii diabetologii dziecięcej. Szkolenie skierowane jest dla lekarzy zajmujących się w/wym. tematyką ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy będących w trakcie specjalizacji w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: zarzad@pteidd.pl do dnia 6 lutego 2018 podając nazwisko i imię, adres e-mail, oraz numer telefonu. Koszt szkolenia wynosi 1 100,00 zł i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

Z poważaniem

Organizatorzy IX Zimowej Szkoły PTEiDD


• • • • • •