TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej,

informuje, że w dniach od 9 do 11 marca 2017 organizuje cykliczne, szkolenie pod nazwą: „VIII Zimowa Szkoła PTEDiD – Krynica 2017”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA, w Krynicy Zdroju. Szkolenie skierowane jest dla lekarzy zajmujących się w/wym. tematyką ze, szczególnym uwzględnieniem lekarzy będących w trakcie specjalizacji, w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail : zarzad@pteidd.pl, do dnia 3 marca 2017 podając nazwisko i imię, adres e-mail, oraz numer telefonu. Koszt szkolenia wynosi 1100,00 zł i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

• • • • • •

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej V Szkole Diabetologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii WL UJ CM we współpracy z Fundacją Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ,,O Zdrowie Dziecka".

Tegoroczna Szkoła odbędzie się w dniu 4 marca 2017 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. Św. Łazarza 16 w Krakowie.

Szkoła ma charakter ogólnopolski i jest praktycznie jedynym tego typu szkoleniem w naszym kraju kierowanym nie tylko do lekarzy diabetologów, ale także do lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych i specjalizujących się w tych dziedzinach oraz do pielęgniarek i dietetyczek zaangażowanych w leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży. Program Szkoły każdorazowo jest nowatorski i obejmuje najbardziej aktualne problemy dotyczące cukrzycy u dzieci i młodzieży. Wykładowcami będą specjaliści najwyższej rangi z całego kraju a przewidziana po każdej sesji dyskusja z udziałem uczestników szkoły będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.

http://www.endodim.cm-uj.krakow.pl/

Udział w szkole jest bezpłatny.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk

Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży