TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) ogłasza konkursy na

1. Nagrody im. T.E. Romera

2. Nagrody czasopism „Endokrynologia Pediatryczna” i „Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism” za prace oryginalne, pełnotekstowe z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej opublikowane w 2016, 2017 i 2018 r.

Regulamin nagród zamieszczony jest na stronie internetowej PTEiDD – www.pteidd.pl w zakładce PTEiDD – Towarzystwo - Komisja Nagród [link tu]

Ostateczny termin nadsyłania prac do Komisji Nagród – 31.03.2019 r.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 8 regulaminu Konkursu o Nagrodę T.E. Romera: „[…] Autor zgłaszający pracę do konkursu załącza oświadczenie wskazujące dziedzinę w kategorii której praca ma być oceniania (endokrynologia czy diabetologia dziecięca). Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oceniania zgłoszonej pracy po powiadomieniu autora […]” Prace do nagród im. T.E. Romera proszę przesyłać wyłącznie drogą poczty elektronicznej w formacie pdf na adres prof. Barbary Głowińskiej-Olszewskiej, Sekretarza Komisji Nagród PTEiDD – bglowinska@poczta.onet.pl (autorzy prac otrzymują na adres e-mailowy potwierdzenie, że praca wpłynęła. W przypadku braku takiej informacji proszę o kontakt tel.: 85 7450737. Prosimy o przekazanie informacji o konkursach kolegom i koleżankom z Państwa Ośrodków.

Przewodnicząca Komisji Nagród PTEiDD

Prof. Ewa Małecka-Tendera• • • • • •

Drodzy Członkowie Towarzystwa,

zapraszamy do udziału w letniej szkole Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w Berlinie.

ESE Summer School 2018


• • • • • •


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej piątej edycji Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Zadaniem szkoły jest przekazanie rzetelnej wiedzy specjalistom i specjalizującym się w endokrynologii i diabetologii, medycynie rodzinnej i pediatrii celem poprawy profilaktyki i leczenia chorób okresu rozwojowego.

Wychodzi temu naprzeciw nowa formuła szkoły, w której przewodniczący polskich towarzystw naukowych przedstawią postępy jakie dokonały się w endokrynologii, diabetologii, tyreologii i andrologii, a 50 czołowych specjalistów z całego kraju przedstawi konsensusy i wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym oraz zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrów. Wszystkie wykłady ilustrowane będą przypadkami klinicznymi, a po każdym z nich przewidziana jest dyskusja z udziałem uczestników szkoły, która będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.

Do zobaczenia w Krakowie we wrześniu 2018 roku.

Prof. Jerzy B. Starzyk 

V Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


• • • • • •