TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE

XXIV SYMPOZJUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

• • • • • •Decyzją Organizatorów został przesunięty termin graniczny przesyłania streszczeń na 10 lipca 2019.

Informacje w zakładce: Sympozjum / Regulamin zgłaszania streszczeń

• • • • • •

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) ogłasza konkursy na

1. Nagrody im. T.E. Romera

2. Nagrody czasopism „Endokrynologia Pediatryczna” i „Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism” za prace oryginalne, pełnotekstowe z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej opublikowane w 2016, 2017 i 2018 r.

Regulamin nagród zamieszczony jest na stronie internetowej PTEiDD – www.pteidd.pl w zakładce PTEiDD – Towarzystwo - Komisja Nagród [link tu]

Ostateczny termin nadsyłania prac do Komisji Nagród – 31.03.2019 r.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 8 regulaminu Konkursu o Nagrodę T.E. Romera: „[…] Autor zgłaszający pracę do konkursu załącza oświadczenie wskazujące dziedzinę w kategorii której praca ma być oceniania (endokrynologia czy diabetologia dziecięca). Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oceniania zgłoszonej pracy po powiadomieniu autora […]” Prace do nagród im. T.E. Romera proszę przesyłać wyłącznie drogą poczty elektronicznej w formacie pdf na adres prof. Barbary Głowińskiej-Olszewskiej, Sekretarza Komisji Nagród PTEiDD – bglowinska@poczta.onet.pl (autorzy prac otrzymują na adres e-mailowy potwierdzenie, że praca wpłynęła. W przypadku braku takiej informacji proszę o kontakt tel.: 85 7450737. Prosimy o przekazanie informacji o konkursach kolegom i koleżankom z Państwa Ośrodków.

Przewodnicząca Komisji Nagród PTEiDD

Prof. Ewa Małecka-Tendera• • • • • •