TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej piątej edycji Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Zadaniem szkoły jest przekazanie rzetelnej wiedzy specjalistom i specjalizującym się w endokrynologii i diabetologii, medycynie rodzinnej i pediatrii celem poprawy profilaktyki i leczenia chorób okresu rozwojowego.

Wychodzi temu naprzeciw nowa formuła szkoły, w której przewodniczący polskich towarzystw naukowych przedstawią postępy jakie dokonały się w endokrynologii, diabetologii, tyreologii i andrologii, a 50 czołowych specjalistów z całego kraju przedstawi konsensusy i wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym oraz zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrów. Wszystkie wykłady ilustrowane będą przypadkami klinicznymi, a po każdym z nich przewidziana jest dyskusja z udziałem uczestników szkoły, która będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.

Do zobaczenia w Krakowie w dniach 13 – 15 września 2018 roku.

www.symposium.pl/pteidd

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk

Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży