TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEStatut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, iż na Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, które odbyło się Rzeszowie, w dniu 2 czerwca 2017 r., podczas VII Zjazdu naszego Towarzystwa, wybrano Zarząd Główny w składzie:


prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak — Przewodniczący Zarządu,

dr hab. n. med. Maciej Hilczer — v-ce Przewodniczący,

dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko — skarbnik,

dr n. med. Beata Wikiera — skarbnik,

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec — członek Zarządu,

prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk — członek Zarządu,

prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek — członek Zarządu,

prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak — członek Zarządu,

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska — członek Zarządu,

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur — członek Zarządu,

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kędzia — członek Zarządu.


Skład Komisji Rewizyjnej:

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki – Przew. Komisji Rewizyjnej

prof. dr hab. n. med. Maria Kalina V-ce Przew. Komisji Rewizyjnej

prof. dr hab. n. med. Piotr Fichna – Członek Komisji Rewizyjnej

dr n. med. Agnieszka Rudzka-Kocjan – Członek Komisji Rewizyjnej

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora – Członek Komisji Rewizyjnej


Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Przewodniczący Zarządu PTEiDD