TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE
CO ROBIĄ INNI|BADANIA WIELOOŚRODKOWE|KLUB MŁODYCH ENDOKRYNOLOGÓW
Statut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD|Polecane kontakty

• Członkiem Towarzystwa może być każdy lekarz, który interesuje się problematyką endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

• Członkami Towarzystwa mogą być również osoby posiadające wyższe wykształcenie i pracujące na rzecz dzieci ze schorzeniami endokrynologicznymi i diabetologicznymi.

• Członkami Towarzystwa stają się osoby wymienione w punkcie 1 i pkt. 2, przyjęte przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, popartej opinią dwóch członków Towarzystwa.

• Składka członkowska roczna wynosi 100 zł (sto złotych).

• Konto bankowe: PKO BANK POLSKI SA O/KATOWICE Nr 07 1020 2313 0000 3202 0155 2249

Deklaracja przystąpienia do PTEiDD <pobierz>