TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEStatut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

(PTEiDD)

ogłasza konkursy na

1. Nagrodę im. T.E. Romera

2. Nagrodę czasopisma „Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism”

za prace oryginalne, pełnotekstowe z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej opublikowane w 2019 i 2020 r.
Regulamin nagród zamieszczony jest na stronie internetowej PTEiDD www.pteidd.pl w zakładce PTEiDD – Towarzystwo - Komisja Nagród.

Ostateczny termin nadsyłania prac do Komisji Nagród

31.03.2021 r.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 8 regulaminu Konkursu o Nagrodę T.E. Romera: „… Autor zgłaszający pracę do konkursu załącza oświadczenie wskazujące dziedzinę w kategorii której praca ma być oceniania (endokrynologia czy diabetologia dziecięca). Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oceniania zgłoszonej pracy po powiadomieniu autora….”

Prace do nagród im. T.E. Romera proszę przesyłać wyłącznie drogą poczty elektronicznej w formacie pdf na adres prof. Barbary Głowińskiej-Olszewskiej, Sekretarza Komisji Nagród PTEiDD - bglowinska@poczta.onet.pl
(autorzy prac otrzymują na adres e-mailowy potwierdzenie, że praca wpłynęła. W przypadku braku takiej informacji proszę o kontakt tel.: 857450737, 607676250)

Prosimy o przekazanie informacji o konkursach kolegom i koleżankom z Państwa Ośrodków.

Przewodnicząca Komisji Nagród PTEiDD

Prof. Ewa Małecka-Tendera

***


***


***

*