TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEZaproszenie|Komitety|Program|Miejsce obrad|Opłaty|Rejestracja|Regulamin zgłaszania streszczeń
Zakwaterowanie|Kontakt

Opłaty rejestracyjne

Udział w konferencji – członkowie PTEiDD

400 zł  do 31.03.2019 r.

450 zł  od 01.05. do 30.06.2019 r.

500 zł od 01.07.2019 oraz opłata na miejscu

Udział w konferencji – pozostali uczestnicy

500 zł do 31.03.2019 r.

550 zł od 01.05. do 30.06.2019 r.

600 zł od 01.07.2019 oraz na miejscu

Udział w kolacji koleżeńskiej

20 zł do 31.06.2019 r.

50 zł od 01.07.2019 do 07.08.2019

70 zł od 08.08.2019

Opłata rejestracyjna zawiera:

1. udział w sesjach naukowych konferencji

2. wstęp na teren wystawy akredytowanych firm

3. materiały zjazdowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Zjeździe

4. lunche, przerwy kawowe oraz koktajl podczas trwania Zjazdu

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Deutsche Bank Polska S.A. Oddział Łódź, ul. Sienkiewicza 82/84

Nr konta 38 1910 1048 2208 1964 5294 0003

(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – Zjazd PTEiDD

Osoby rejestrujące się po 8 maja 2019 otrzymają identyfikator uczestnika konferencji (nie personalizowany) oraz certyfikat wystawiony na miejscu.
Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 15 maja 2016 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY materiałów konferencyjnych.

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową.
W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.