TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEZaproszenie|Komitety|Program|Miejsce obrad|Opłaty|Rejestracja|Regulamin zgłaszania streszczeń
Patronat honorowy|Zakwaterowanie|Kontakt

Rejestracja

on line – rejestracja na stronie www.grupamedica.pl

faksem – formularz zgłoszeniowy należy wysłać na numer 42 630 07 74

mailem – skan formularza zgłoszeniowego można wysłać na adres: konferencje@grupamedica.pl