TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE
CO ROBIĄ INNI|BADANIA WIELOOŚRODKOWE|KLUB MŁODYCH ENDOKRYNOLOGÓW

Sekretariat:

Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK-1 w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, tel. 91 425 31 66 oraz 91 425 31 80, fax 91 425 31 67

Sekretarz PTEiDD: dr hab. Elżbieta Petriczko, e-mail: petrela1@wp.pl

Skarbnik PTEiDD: prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak, e-mail: beata.pyrzak@wum.edu.pl


Konto bankowe: PKO BANK POLSKI SA O/KATOWICE nr 07 1020 2313 0000 3202 0155 2249

Administrator serwisu internetowego: disegno@tlen.pl, tel. 814 406 167