TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE
CO ROBIĄ INNI|BADANIA WIELOOŚRODKOWE|KLUB MŁODYCH ENDOKRYNOLOGÓW
Statut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD|Polecane kontakty

Szanowni Państwo

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej założono w 1993 roku. Zrzesza lekarzy, wszystkich specjalności, zainteresowanych problematyką endokrynologii wieku rozwojowego.

Do zasadniczych kierunków działań Towarzystwa należy promocja badań nad etiologią, diagnozowaniem i terapią chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego, w tym cukrzycy, u dzieci i młodzieży. Istotnym elementem naszych działań jest również propagowanie osiągnięć w tym zakresie nie tylko ośrodków krajowych, ale także zagranicznych.

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej opracowuje również standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach układu dokrewnego u dzieci i młodzieży.

Działania nasze przedstawiane są zarówno na konferencjach i szkoleniach, organizowanych nie tylko przez nasze Towarzystwo, ale także przez inne Towarzystwa, szczególnie Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Osiągnięcia środowisk naukowych zajmujących endokrynologią wieku rozwojowego publikujemy również w cyklicznie wydawanym periodyku naszego Towarzystwa, którym od szeregu lat jest Endokrynologia Pediatryczna.

W zakresie problematyki dotyczącej chorób układu dokrewnego ściśle współpracujemy nie tylko z instytucjami państwowymi, ale także z wieloma organizacjami „pozarządowymi”, w tym przede wszystkim z organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz poprawy stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego.Dlatego też serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów zajmujących się problematyką endokrynologii wieku rozwojowego do odwiedzania nie tylko naszych stron internetowych, ale także do udziału w organizowanych przez nas konferencjach i szkoleniach oraz do zapoznawania się z publikacjami ukazującymi się w naszym periodyku.Mamy nadzieję, że wszystkie te formy naszej aktywności będą stanowiły dla Państwa forum wymiany poglądów i doświadczeń na interesujące nas tematy.

Mamy również nadzieję, że działania nasze przyczynią się nie tylko do integracji wszystkich środowisk zainteresowanych problematyką endokrynologii wieku rozwojowego, ale także przyczynią się do poprawy jakości opieki nad populacją wieku rozwojowego w naszym kraju.


Przewodniczący Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak