TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE
CO ROBIĄ INNI|BADANIA WIELOOŚRODKOWE|KLUB MŁODYCH ENDOKRYNOLOGÓW
Poprzednie  Szkoły Endokrynologii


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***


***

    W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną połączona szkoła: VI Szkoła PTEiDD oraz XII Zimowa Szkoła PTEiDD odbędzie się w systemie hybrydowym (wykładowcy w studio, słuchacze on-line) w dniach 9-11 czerwca 2021.
Prosimy uprzejmie o korzystanie z aktywnego linku do konferencji tj. http://pteidd2021.symposium.pl, który będzie przekierowywał na stronę Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense, gdzie znajdują się wszystkie aktualne informacje nt. konferencji tj. program konferencji, formularz rejestracji oraz kontakt.


***


***

Szanowni Państwo,

mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa do udziału wwebinarze Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, który odbędzie się 14.11.2020.

Obecna sytuacja epidemiologiczna nadal zmusza wszystkichorganizatorów szkoleń medycznych i konferencji do szczególnej uwagi iostrożności, dlatego podjęliśmy inicjatywę zorganizowania konferencji on-line.

Podczas webinaru szczególny nacisk chcemy położyć na problemyzwiązane z diagnostyką i leczeniem zaburzeń wzrastania i dojrzewaniaoraz cukrzycy. Chcemy również zająć się problemem otyłości u dzieci imłodzieży, chorobami tarczycy oraz profilaktyką i leczeniem witaminą D.

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej pragnie takżew tym trudnym okresie pandemii pozostać aktywne i pomimo istniejącychobecnie ograniczeń - zachować komunikację, kształcąc i podtrzymująckontakt z całym środowiskiem odpowiedzialnym za jakość leczenia dzieci imłodzieży z cukrzycą oraz innymi chorobami gruczołów wydzielaniawewnętrznego.

Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja wzbudzi żywezainteresowanie, a zdobytą wiedzę wykorzystają Państwo w swojej codziennej pracy.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym webinarze,

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
Konsultant Krajowy w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii iDiabetologii Dziecięcej

Rejestracji na konferencję można dokonać pod adresem:
https://grupamedica.pl/wydarzenia/webinar-polskiego-towarzystwa-endokrynologii-i-diabetologii-dzieciecej-14-listopada-2020/***

 Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacjąepidemiczną przesunięciu uległ termin VI Szkoły PTEiDD z 8-10października 2020 na 24-27 lutego 2021 oraz nastąpiło połączenieobu Szkół PTEiDD: VI Szkoły PTEiDD i XIIZimowej Szkoły PTEiDD. Nie zmieniła się lokalizacja: HotelGalaxy, ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków oraz pozostałe informacjepodane w I Komunikacie VI Szkoły.

Tym samym, program naukowy VI Szkoły, oparty o wykłady prawie 50samodzielnych pracowników nauki z całego kraju, dotyczącenajistotniejszych problemów endokrynologii i diabetologii,wzbogacony został o prezentacje kilkunastu najciekawszych przypadkówklinicznych przez asystentów wytypowanych z poszczególnych ośrodkówendokrynologicznych w Polsce. Wzorem ostatniej edycji Szkoły,Przewodniczący Polskich Towarzystw Naukowych przedstawią postępyjakie dokonały się w dziedzinie endokrynologii, diabetologii ityreologii, a autorytety świata psychologii oraz prawa odniosą siędo najbardziej nurtujących problemów wywołanych pandemią.

Jesteśmy przekonani, że udział w szkole specjalistów ispecjalizujących się w dziedzinie endokrynologii i diabetologii,pediatrii, medycyny rodzinnej i ginekologii przyczyni się do poprawyprofilaktyki i leczenia chorób endokrynologicznych u dzieci imłodzieży.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
i Naukowego VI Szkoły PTEiDD

Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak
Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk
Dr hab. med. Maciej Hilczer
Prof. dr hab. med. Andrzej Kędzia

***


***


***

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej wzorem lat ubiegłych informuje, że w dniach od 11 do 13 kwietnia 2019 organizuje cykliczne szkolenia pod nazwą: „X Zimowa Szkoła PTEDiD – Bielsko-Biała 2019” Szkolenie odbędzie się w Hotelu Parkhotel Vienna w Bielsku-Białej i obejmować będzie sesje naukowe z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Szkolenie skierowane jest dla lekarzy zajmujących się w/wym. tematyką ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy będących w trakcie specjalizacji w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail : zarzad@pteidd.pl do dnia 28 lutego 2019 podając nazwisko i imię, adres e-mail, oraz numer telefonu. Koszt szkolenia wynosi 1 200,00 zł i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.


X Zimowa Szkoła
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Bielsko Biała, 11 - 13 kwiecień 2019.

Organizatorzy:

Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak
Dr hab. med. Maciej Hilczer
Dr hab. med. Andrzej Kędzia

Miejsce obrad:

Hotel Parkhotel Vienna
ul. Bystrzańska 48,
43-309 Bielsko-Biała
Tel. +48 33 496 62 00

Program X Edycji Zimowej Szkoły PTEiDD

czwartek 11 kwietnia 2019r.

10:00-14:00 Rejestracja Uczestników

14:30-15:00 Obiad

15:15-15:30 Otwarcie Szkoły

Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak,

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

15:30-16:25 Wykład z prawa medycznego – Odpowiedzialność karna lekarza. Profesor Rafał Kubiak

16:25 -16:30 Dyskusja

16:30 -17:00 Sprawozdanie z ESPE w Atenach – Nowe doniesienia w tyreologii. Rak tarczycy u dzieci –

Prof. dr hab. med. Artur Bossowski

17:00-17:05 Dyskusja

17:05-17:30 Sprawozdanie z ESPE w Atenach – Nowe trendy w leczeniu zaburzeń chrzęstno-kostnych –

Dr hab. med. Beata Pyrżak

17:30-17:35 Dyskusja

17:35-18:00 Przerwa kawowa

18:00-18:30 Choroby tarczycy a ciąża –

Prof. dr hab. med. Marek Ruchała –

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

18:30-18:35 Dyskusja

18:35-19:05 Co nowego w leczeniu zespołu Turnera – Prof. dr hab. med. Aneta Gawlik

19:05-19:10 Dyskusja

19:30-20:30 Kolacja

piątek 12 kwietnia 2019.

07:00-08:30 Śniadanie

08:45-09:15 Co nowego w diagnostyce i terapii cukrzycy typu 1 Prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec

09:15-09:25 Dyskusja

09:25-09:55 Nowoczesne technologie w terapii cukrzycy typu 1 cel terapeutyczny leczeniu cukrzycy typu 1 –

Prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot

09:55-10:05 Dyskusja

10:05-10:35 Cukrzyce polekowe- Dr hab. med. Agnieszka Szadkowska

10:35-10:45 Dyskusja

10:45-11:05 Przerwa Kawowa

11:05-11:25 Wstępne podsumowanie badania przesiewowego w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy –

Dr med. Mariusz Ołtarzewski

11:25-11:35 Dyskusja

11:30-11:55 Metabolity steroidowe w moczu- interpretacja diagnosty laboratoryjnego czy klinicysty –

Prof. dr hab. med. Piotr Fichna

11:55-12:05 Dyskusja

12:05-12:35 Czy leczenie hormonem wzrostu jest bezpieczne? – Dr hab. med. Mieczysław Szalecki

12:35-12:45 Dyskusja

13:15- 14:30 Obiad

14:30-15:00 Diagnozowanie i leczenie r IGF-1, prezentacja przypadków – Dr hab. med. Elżbieta Petriczko

15:00-15:10 Dyskusja

15:10-15:30 Rola androgenów w życiu płodowym w stanach fizjologii o patologii –

Dr hab. med. Joanna Smyczyńska

15:30-15:40 Dyskusja

15:40-16:10 Hiperlipidemia olbrzymia u dzieci – Dr hab. med. Iwona Beń-Skowronek

16:10-16:20 Dyskusja

16:20-16:40 Przerwa Kawowa

16:40-17:40 Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych – część 1 4 przypadki każdy po 15 minut

( prezentacja plus dyskusja )

18:30-20:00 Kolacja

sobota 13 kwietnia 2019.

07:00-08:30 Śniadanie

09:00-10:30 Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych – część II 6 przypadków każdy po 15 min

( prezentacja plus dyskusja )

10:30-11:00 Przerwa Kawowa

11:00-12:30 Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych – część III 6 przypadków każdy po 15 min

( prezentacja plus dyskusja )

12:30-12:45 Podsumowanie i zakończenie części naukowej X Zimowej Szkoły PTEiDD

13:15-14:15 Obiad


***

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej piątej edycji Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Zadaniem szkoły jest przekazanie rzetelnej wiedzy specjalistom i specjalizującym się w endokrynologii i diabetologii, medycynie rodzinnej i pediatrii celem poprawy profilaktyki i leczenia chorób okresu rozwojowego.

Wychodzi temu naprzeciw nowa formuła szkoły, w której przewodniczący polskich towarzystw naukowych przedstawią postępy jakie dokonały się w endokrynologii, diabetologii, tyreologii i andrologii, a 50 czołowych specjalistów z całego kraju przedstawi konsensusy i wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym oraz zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrów. Wszystkie wykłady ilustrowane będą przypadkami klinicznymi, a po każdym z nich przewidziana jest dyskusja z udziałem uczestników szkoły, która będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.

Do zobaczenia w Krakowie w dniach 13 – 15 września 2018 roku.

www.symposium.pl/pteidd

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk

Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży

***

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej czwartej edycji Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Zadaniem szkoły jest przekazanie rzetelnej wiedzy specjalistom i specjalizującym się w endokrynologii i diabetologii, medycynie rodzinnej i pediatrii oraz pielęgniarkom i dietetykom celem poprawy opieki nad dziećmi z chorobami endokrynologicznymi i diabetologicznymi.

Wychodzi temu naprzeciw nowa formuła szkoły, w której obok zagadnień dotyczących postępom wiedzy endokrynologicznej i diabetologicznej i jej praktycznemu zastosowaniu, znalazły się częste u dzieci i młodzieży zaburzenia homeostazy ustroju. Będą one przedstawiane i obrazowane przypadkami klinicznymi przez wybitnych specjalistów z licznych dziedzin pediatrii na sesjach odbywających się pod wspólnym hasłem „Rola endokrynologii i diabetologii dziecięcej w pediatrii”. Przewidziana po każdej sesji dyskusja z udziałem uczestników szkoły będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.Do zobaczenia w Krakowie na przełomie września i października 2016 roku.

Prof. Jerzy B. Starzyk

Więcej informacji/Rejestracja