TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE


***

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD)

ogłasza konkursy na

1. Nagrodę im. T.E. Romera

2. Nagrodę czasopisma „Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism”

za prace oryginalne, pełnotekstowe z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej opublikowane w 2021 r.

Regulamin nagród zamieszczony jest na stronie internetowej PTEiDD www.pteidd.pl w zakładce PTEiDD –Towarzystwo - Komisja Nagród.

Ostateczny termin nadsyłania prac do Komisji Nagród –10.06.2022 r.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 8 regulaminu Konkursu o Nagrodę T.E. Romera: „… Autor zgłaszający pracę do konkursu załącza oświadczenie wskazujące dziedzinę w kategorii której praca ma być oceniania (endokrynologia czy diabetologia dziecięca). Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oceniania zgłoszonej pracy po powiadomieniu autora….”

Prace opublikowane w czasopiśmie PEDM nie będą oceniane w konkursie im. T.E. Romera.

Prace do nagród proszę przesyłać wyłącznie drogą poczty elektronicznej w formacie pdf
na adres prof. Barbary Głowińskiej-Olszewskiej, Sekretarza Komisji Nagród PTEiDD - bglowinska@poczta.onet.pl
(autorzy prac otrzymują na adres e-mailowy potwierdzenie, że praca wpłynęła.
W przypadku braku takiej informacji proszę o kontakt tel.: 857450737, 607676250)

***

Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne pytania dotyczące refundacji osprzętu do monitorowania glikemii u chorych na cukrzycę typu 3 (cukrzyce wtórne) załączam również opinię przesłaną do Ministerstwa Zdrowia.

Konsultant Krajowy w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

prof. dr hab. Mieczysław Walczak


***

Szanowni Państwo ,

Z uwagi na bardzo częste odwołania rodziców dzieci chorych na cukrzycę typu 1 od decyzji Powiatowych oraz Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności załączam opinię dotyczącą interpretacji do orzeczeń o konieczności stałej lub długotrwałej opieki na dziećmi z cukrzycą typu 1 przesłaną do Rzecznika Praw Dziecka.

Dziękuję jednocześnie Pani prof. Małgorzacie Myśliwiec oraz Pani prof. Agnieszce Szadkowskiej za pomoc w jej opracowaniu.

Konsultant Krajowy w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

prof. dr hab. Mieczysław Walczak***

>

***


***


***

***


***


***

Szanowni Państwo,

Z uwagi na znaczenie pisma dla osób, które zdawały część testową Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej zamieszczam komunikat Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Łączę wyrazy szacunku

prof. Mieczysław Walczak

Szanowni Państwo,

Zamieszczam bardzo istotne dla naszego środowiska pismo z Narodowego
Funduszu Zdrowia umożliwiające w okresie epidemii zakażeń koronawirusem
kontynuowanie do 21 roku życia opieki nad chorymi na cukrzycę typu 1
w Poradniach Diabetologii Dziecięcej.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam

Mieczysław Walczak

...............................................................................................................................................................