TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEZarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
wzorem lat ubiegłych informuje, że w dniach od 05 do 07 marca 2020 organizuje
cykliczne szkolenie dla członków PTEiDD pod nazwą:

„ XI Zimowa Szkoła PTEiDD– Bielsko-Biała 2020 ”

Szkolenie odbędzie się w Parkhotel Vienna 43-309 Bielsko-Biała ul. Bystrzańska 48 i będzie
obejmować sesje naukowe z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Uczestnictwo w szkoleniu dla członków PTEiDD jest płatne w wysokości 250,00zł ( koszt ubezpieczenia

i rezerwacji obiektu ) pozostałe koszty pokrywa Organizator Szkoły. Warunkiem uczestnictwa na tych

warunkach są uregulowane składki członkowskie za wszystkie lata przynależności do Towarzystwa

łącznie z rokiem bieżącym.

Szkolenie skierowane jest dla lekarzy zajmujących się w/wym. tematyką ze szczególnym uwzględnieniem

członków Towarzystwa będących w trakcie specjalizacji w zakresie endokrynologii i diabetologii

dziecięcej.

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail : zarzad@pteIdd.pl do dnia 15.02.2020

podając: nazwisko i imię, adres e-mail oraz numer telefonu.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych danych Organizatorzy przekażą szczegółowe dane organizacyjne

i program szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Organizatorzy dopuszczają możliwość zgłaszanie osób niebędących członkami

PTEiDD do udziału w szkoleniu – koszt uczestnictwa 1 300,00 zł.                                                                                                                          Z poważaniem


                                                                                                     Organizatorzy XI Zimowej Szkoły PTEiDD