TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE


***


***

***


***


***

Szanowni Państwo,

Z uwagi na znaczenie pisma dla osób, które zdawały część testową Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej zamieszczam komunikat Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Łączę wyrazy szacunku

prof. Mieczysław Walczak

Szanowni Państwo,

Zamieszczam bardzo istotne dla naszego środowiska pismo z Narodowego
Funduszu Zdrowia umożliwiające w okresie epidemii zakażeń koronawirusem
kontynuowanie do 21 roku życia opieki nad chorymi na cukrzycę typu 1
w Poradniach Diabetologii Dziecięcej.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam

Mieczysław Walczak

...............................................................................................................................................................