TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE
CO ROBIĄ INNI|BADANIA WIELOOŚRODKOWE|KLUB MŁODYCH ENDOKRYNOLOGÓW***


***


***


***


Rejestracja: www.konferencja.eukc.org.pl

***


***


***

***

***

***

Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne pytania dotyczące refundacji osprzętu do monitorowania glikemii u chorych na cukrzycę typu 3 (cukrzyce wtórne) załączam również opinię przesłaną do Ministerstwa Zdrowia.

Konsultant Krajowy w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

prof. dr hab. Mieczysław Walczak


***

Szanowni Państwo ,

Z uwagi na bardzo częste odwołania rodziców dzieci chorych na cukrzycę typu 1 od decyzji Powiatowych oraz Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności załączam opinię dotyczącą interpretacji do orzeczeń o konieczności stałej lub długotrwałej opieki na dziećmi z cukrzycą typu 1 przesłaną do Rzecznika Praw Dziecka.

Dziękuję jednocześnie Pani prof. Małgorzacie Myśliwiec oraz Pani prof. Agnieszce Szadkowskiej za pomoc w jej opracowaniu.

Konsultant Krajowy w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

prof. dr hab. Mieczysław Walczak***