TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEStatut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, które odbyło się 05 września 2013 r., w Warszawie, w czasie obrad V Zjazdu PTED, członkowie Towarzystwa dokonali wyboru nowych władz Towarzystwa, tj. Zarządu Głównego PTED oraz Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu Głównego wybrani zostali:

• prof. dr hab. Mieczysław Walczak - Przewodniczący PTED,

• dr hab. Maciej Hilczer - v-ce Przewodniczący,

• dr hab. Elżbieta Petriczko - sekretarz,

• dr Beata Wikiera - skarbnik

oraz członkowie Zarządu:

• prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec

• prof. dr hab. Artur Bossowski,

• prof. dr hab. Jerzy Starzyk,

• dr hab. Andrzej Kędzia,

• dr hab. Artur Mazur,

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali natomiast:

• dr hab. Mieczysław Szalecki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

oraz członkowie Komisji:

• dr Dorota Birkholz,

• prof. dr hab. Piotr Fichna

• dr Barbara Pniewska-Siark

• dr hab. Katarzyna Ziora,

Naczelnym Redaktorem „Endokrynologii Pediatrycznej" ponownie wybrany został

• prof. dr Leszek Szewczyk.

Prezydium Komisji Nagród i Grantów PTED:

• prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera – Przewodnicząca Komisji,

• dr hab. Beata Pyrżak

• prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska