TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEStatut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD

Tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej posiadają:

• prof. dr hab. med. Maria Rybakowa (1924 - 2020)

• prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Tendera

• prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński

• prof. dr hab. Eugeniusz Korman (1934–2015)

• prof. dr hab. med. Tomasz E. Romer

• prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk (1941–2021)

• dr Teresa Niżankowska-Błaż

• prof. Michael Ranke

• prof. Chris Kelnar

• prof. Martin Savage

• prof. dr hab. Brygida Koehler (1932–2016)

• prof. Bruno Weber

•prof. Jerzy Bodalski

•prof. Hanna Dziatkowiak

•prof. Ze’ev Hochberg

•prof. Malcolm Donaldson